Kastamonu 13 - 14 Kasım Eğiticilerin Eğitimi

(1. Etkinlik)

Tarih: 13 / 11/ 2014
Yer:  Kastamonu

1. hafta, 1. gün ders programıdır.

 I. Ders

 

Başlangıç:

Bitiş

Eğiticilere projenin amacı anlatılarak,  mesleki rehberliğin tanımı yapılmıştır. ‘Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesi’ gereğince eğiticilerin süreçteki rolleri ve sürecin etkili işlemesine yönelik yapabilecekleri katkılar anlatılmıştır.

09: 00

09: 50

II. Ders

 

Başlangıç:

Bitiş

Meslek seçimi, önemi ve etkileyen etmenlere değinilerek doğru bir meslek seçiminin insan hayatındaki önemi ve meslek seçme ve yönlendirmede eğiticilere düşen görevlerin neler olduğu anlatılmıştır.

10: 00

10: 50

III. Ders

 

Başlangıç:

Bitiş

İnsanı hayata bağlayan önemli bağlardan biri olarak işin öneminden ve doğru bir meslek seçiminin insan hayatındaki etkilerinden bahsedilmiştir. Özellikle psikolojik, fizyolojik ve sosyal ihtiyaçlar çerçevesinde bu etkiler ele alınmıştır.

11: 00

12: 00

IV. Ders

 

 

Başlangıç:

Bitiş

Mesleki gelişim aşamaları ele alınmıştır. Bu aşamalardan çocuğun çevresindeki kişilerin farklı meslekleri olduğunu fark etmesi, meslekleri incelemesi, araştırması ve keşfetmesi, kendini ve meslekleri tanıyan gencin bir mesleğe karar vermesi, seçilen meslek için hazırlanması, gerekli bilgi ve becerileri kazanması seçtiği ve gerekli hazırlıkları yaptığı mesleğinde bir işe yerleşmesinden bahsedilmiştir.

13: 00

13: 50

V. Ders


 

Başlangıç:

Bitiş

Meslek seçimini etkileyen etmenler üzerinde durulmuştur.  Bu etmenleri oluşturan aile, okul yaşantıları, kişilik yapısı ve benlik algısı, ilgi, ihtiyaç, beklenti, genel ve sözel yetenekler, değer yargıları, yaşadığı çevre, toplumdaki mevcut iş alanları, istihdam durumları ve arz talep durumları örneklerle açıklanmıştır.

14: 00

14: 50

VI. Ders

 

 

Başlangıç:

Bitiş

Mesleğin uzmanı kişiler tarafından belirlenen mesleğe yatkınlıkla ilgili maddelerin bir araya gelmesi ile oluşturulan Mesleki Eğilimi Tanıma Envanteri (METE)’ne bakılmıştır.  METE’de yer alan beceri, ilgi ve kişilik özellikleri ile ilgili maddeler eğiticilere gösterilmiş ve eğiticilerin çalıştıkları alanlar belirlenerek METE’de yer almayan alanlar üzerinde durulmuştur.

15: 00

16: 00

 

Tarih: 14 / 11 / 2014
Yer: Kastamonu

1. hafta, 2. gün ders programıdır.

 I. Ders

 

Başlangıç:

Bitiş

Ginzberg ve arkadaşlarının mesleki gelişim (fantezi, geçici seçim ve gerçekçi dönem) kuramları ele alınmış ve her bir dönem alt dönemleri ile birlikte açıklanmıştır. Bu dönemlerin yaş aralıkları ve bu dönemde gösterilen kişilik özellikleri verilmiştir.

09: 00

09: 50

II. Ders

 

Başlangıç:

Bitiş

Super benlik kuramı ve mesleki gelişim evreleri (büyüme, araştırma, yerleşme, koruma ve çöküş) ele alınmıştır. Her bir evre örneklerle açıklanarak anlatılmıştır.

10: 00

10: 50

III. Ders

 

Başlangıç:

Bitiş

Holland’ın kişilik kuramı ele alınmıştır. Gerçekçi, sanatçı, sosyal, araştırıcı, girişimci ve geleneksel tiplere bakılarak bu tiplere giren meslek dalları sunulmuştur.

11: 00

12: 00

IV. Ders

 

Başlangıç:

Bitiş

Roe’nun ihtiyaç kuramı ele alınarak çocuğun meslek seçiminde etkili olan ana baba tutumları (Çocuğun üstüne aşırı düşen ve aşırı istekçi ana babalar, çocuğa soğuk davranan ana babalar- bunlar reddeden ve ihmal eden olarak ikiye ayrılıyor-  son olarak da çocuğu kabul eden ana babalar)anlatılmıştır.

13: 00

13: 50

V. Ders

 

Başlangıç:

Bitiş

Psikanalitik kuramdan bahsedilmiştir. Bu kuramın öncüsü olan Freud’un görüşleri ele alınarak örneklerle kuram açıklanmıştır.

14: 00

14: 50

VI. Ders

 

 

Başlangıç:

Bitiş

Rehber öğretmenler ve alan öğretmenleriyle birlikte ölçek geliştirme çalışmaları başlatılmıştır. Ayrıca uygulama yapılacak sınıf düzeyleri ve kişi sayısı belirlenmiştir.

15: 00

16: 00

 Resimlere ulaşmak için tıklayınız.

2514 kez okundu| Eğiticilerin Eğitimi (Kastamonu) 1. Etkinlik