Eğitim Programları

Eğiticilerin Eğitimi

Proje kapsamındaki iki ilden 61 öğretmene (35 meslek dersi, 26 rehber öğretmen) yönelik her ilde 5 olmak üzere 10 eğitim faaliyeti düzenlenecektir. 4 alan Öğretmeni farklı illerden eğitimlere katılacaktır. Eğitim faaliyetlerinin içeriği ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Eğitimler 2’şer gün sürecektir ve her bir eğitim faaliyetinde en fazla 3 kısa dönem uzman görev alacaktır.
Bu faaliyetin seçilme nedeni ;
Günümüzde gerçekleşen teknolojik gelişmeler mesleklerin niteliklerinde hızlı değişmelere yol açmaktadır. Mesleklerin en çabuk değişen yönleri; iş bulma olanakları, kazanç ve buna bağlı olan toplumsal saygınlıktır. Ancak işsizliğin en yaygın ve dolayısıyla kazancın düşük olduğu bir meslekte bile, mesleğinde başarılı olanlar iyi ücretle sürekli bir iş bulabilmektedirler. Meslekte başarılı olmak ise, mesleğin gerektirdiği niteliklere sahip olmakla ve mesleği sevmekle mümkün olabilir. Meslek tercihi yapacak olan genç, kendini ve seçenekleri tarafsız bir tutumla etraflıca inceleyip değerlendirdikten sonra kararını kesinleştirmelidir. Lise yıllarında ergene sağlanacak mesleki rehberlik hizmetlerinin aşağıdaki yönlerden onun mesleki gelişimine yardımcı olması gerekmektedir.

Eğitim İçeriği

Kişilik ve Meslek Yönlendirme Envanterinin Kullanımı: 16 PF Kişilik ve Meslek Yönlendirmme Envanteri, "IPAT Institute Personality and Ability Testing Inc." ürünü olan, 16 PF Kişilik Evanteri'nimn ergenler için (11-22 yaş) geliştirilmiş sürümüdür.

Kişilik ve Meslek Yönlendirme Envanteuyum sağlaama, kişilselrni;

a. Risk altındaki dezavantajlı konumdaki gençlerin belirlenmesi

b. Yetenekli gençlerin belirlenmesi

c. Meslek seçiminde gençlere yardımcı olmak amacıyla kullanılmaktadır.

 

Yöneticilerin Eğitimi

İki ildeki proje kapsamındaki her bir okuldan iki ve toplam 52 yöneticiye yönelik her ilde ikişer günden 3 üç olmak üzere 6 altı eğitim faaliyeti düzenlenecektir. Her bir eğitim faaliyetinde üç kısa dönem uzman görev alacak ve eğitimler iki gün sürecektir.
Ocak 2012 12 / 52
EK A Hibe Başvuru Formu
Liderlik, grubu etkileyebilme ve peşinden sürükleyebilme gücüdür. Yönettiği grubu peşinden sürüklemek için o grupla iyi bir iletişim kurmak gerekmektedir. Bulundukları yönetim kademesine göre de yöneticilerin toplam zamanlarının %65-%90´ı iletişimle geçmektedir.

Eğitim faaliyetlerinin içeriği;
Yönetim ve liderlik, etkili iletişim teknikleri, ekip çalışması, motivasyon, yönetimde psikolojik boyut, temel yöneticilik becerileri ve Meslek Seçimi konuları işlenecektir.
Kurumların başarısı yöneticisiyle doğrudan ilgilidir. Liderlik vasıflarına sahip, beraberinde çalışanları etkili yönetebilen, kurum içinde ve dışında iyi iletişime sahip yöneticiler, eğitim çıktılarının kalitesinde doğrudan etkilidir. Bu nedenle eğitim kurumlarımızın; örgütsel yönetim mantığıyla bütünleşerek üst seviyelerde eğitim öğretim gerçekleştirmesi için, eğitim yöneticilerimizin liderlik vasıflarının güçlendirilmesi ve yönetim becerilerinin geliştirilmesi son derece önemlidir.

Anne - Baba Eğitimi

Sağlıklı ve gerçekçi bir seçimin yapılabilmesi için ailenin ve gencin ortaklaşa bir çaba harcaması kaçınılmazdır.
Meslek seçiminde anne ve babanın bilinçlendirilmesi gereken konuları şu şekilde sıralayabiliriz:

Her ilde 1 kez olmak üzere 2 ilde toplam 100 aileye ulaşılması hedeflenmektedir. Bu eğitim faaliyeti 2 kısa dönem uzmanın katılımı ile gerçekleştirilecektir.

5744 kez okundu| Eğitim