Mesleki Rehberlik

İNSAN HAYATINI ETKLEYEN BÜYÜK TAŞLARDAN EN ÖNEMLİSİ; MESLEK SEÇİMİ

Mesleki rehberlik, bireylerin kendilerini ve meslekleri tanımaları ve kendi özelliklerine uygun olan mesleği seçmeleri, seçtikleri mesleğe hazırlanmaları ve mesleki yönden gelişmeleri amacıyla yapılan profesyonel yardım hizmetleridir.

Doğru bir meslek seçimi yapmak, insanın hayatının büyük bir çoğunluğunu mutlu ve sağlıklı geçirmesinin ilk adımıdır. Çünkü, bir insan hayatının 40 yılından fazlasını bir mesleğe hazırlanarak ve onu icra ederek geçirir. Eğer, kişi sevdiği ve kendine uygun bir iş yapıyorsa, bu 40 yılı mutlu ve sağlıklı geçirir. Bir insanı hayata bağlayan en önemli bağlardan biri “İŞ”tir. Meslek ve iş sahibi olmak, para kazanma yoluyla fizyolojik ihtiyaçları karşılamanın yanında, sosyal ve psikolojik ihtiyaçları da karşılamaya yardımcı olur. Meslek ve iş, bireyin toplumsal bir çevre edinmesine ve toplumsal saygınlık kazanmasına yardım eder.

Öz saygı ve öz güvenin de temelinde bir meslek sahibi olmak çok önemli bir yer tutar. Bir mesleğe karar verme, bireyin diğer kararlarını da etkiler. Örn. Eş seçimi, yaşanılacak yer seçimi, toplumsal çevre gibi seçimler meslek seçiminden etkilenir. Doğru mesleğe karar verme, toplumun gelişmesine katkı açısından da önemlidir. Toplumun gelişmesine hizmet edecek insan gücünün planlanmasında, insan kaynaklarından en iyi ve en verimli şekilde faydalanmada mesleki rehberlik çalışmaları çok önemli bir yer tutar.

SAĞLIKLI İNSAN, ÇALIŞABİLEN VE SEVEBİLEN İNSANDIR.

Bireyin meslekii gelişim evreleri, çocuklukta bir meslek fikrinin oluşması ile başlar. Yetişkinlikte bir meslek sahibi olma veya yeni oluşan meslelere geçiş yapma ile bütünleşir. Son nefesini vermesi ile tamamlanır. 

Bireyin mesleki gelişim sürecini etkileyen birçok etmen vardır. Bunlar; 

YETERİNCE PARANIZ OLSA YİNE DE ÇALIŞIR MIYDINIZ?

Meslek seçimi, bireyin kendi kapasitesini, sahip olduğu özelliklerini ve çevresinde kendisine açık olan meslekleri tanımasını gerektirir. Sağlıklı bir meslek seçimi için, bireyin karar verme, ama. belirleme ve plan yapma becerilerine sahip olması gerekir. Öğrencilere bu becerileri kazandıran, onların kedilerini tanımalarını ve keşfetmelerini sağlayan "okul ve öğretmenlerdir." Doğru mesleğe karar verme, ailenin de desteği ile rehberlik ve mesleki rehberlik çalışmalarıyla gerçekleşir.

Kendini Gerçekleştirmenin Doğru Yolu; Doğru Zamanda Doğru İşi Yapmak, Doğru Mesleği Seçmektir.

BU BİLGİLER IŞIĞINDA PROJE VE SEDER

Proje, merkezi Ankara'da bulunan Sürekli Eğitim Bilim ve Kültür Derneği (SEDER) tarafından hazırlanmış ve Ankara, Kastamonu illerinde uygulanmaktadır.

Proje fikrinin arka planında; bireyi mesleğe yönlendirmenin veya alan/dal yerleşiminin sadece akademik başarı ile değil, bireyin ilgi, yetenek ve becerilerinin de değerlendirildiği bir kariyer planlama sistemi ile gerçekleştirilmesi yer almaktadır.

Gerçekleştirilecek proje çalışmaları ile bir “Kariyer Planlama Sistemi” önerilmesi, bu konuda öğretmen ve eğitim yöneticilerinin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Bu kapsamda; öğretmen ve eğitim yöneticileri ile gerçekleştirilecek çalıştaylar sonucunda Milli Eğitim Bakanlığınca eğitimleri yapılan bütün meslek alanlarında bireyin ilgi, yetenek ve becerilerinin belirlenebileceği “Mesleki Eğilimi Tanıma Envanteri” projenin en temel çıktılarından birisi olacaktır.

SEDER, gerçekleştireceği bütün çalışmalarını Ahilik felsefesi temelinde planlar ve uygular.

2023 ülke hedefi ışığında “Mutlu Birey, Mutlu Türkiye” ilkesini kendisine hedef edinir.

Bu hedefin,iyi bir eğitim sistemi aracılığı ile gerçekleşeceğine inanır.

Üyeleri ve etkileşim içerisinde bulunduğu bütün paydaşları, alanlarında uzman eğitimciler, eğitim yöneticileri, akademisyen ve girişimcilerden oluşur.

 

8571 kez okundu| Proje