Kastamonu 4 - 5 Aralık Eğiticilerin Eğitimi

(2. Etkinlik)

Tarih: 04 / 12 / 2014

Yer: Kastamonu

Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği

2. hafta, 1. gün ders programıdır.

 

 I. Ders

 

 

Başlangıç:

Bitiş

İlk haftanın genel tekrarı yapılarak bireyi tanıma, meslekleri tanıma, meslek seçiminde gerekli olan unsurların neler olduğuna değinilmiştir. Alan ve rehber öğretmenler ile bilişsel ve duyuşsal yeteneğe ilişkin maddelerin nasıl olması gerektiği üzerinde durulmuştur. Avrupa ülkelerinde mesleki yönlendirmeye ilişkin bilgiler verilmeye başlanmıştır.

09: 00

09: 50

II. Ders

 

 

 

 

Başlangıç:

Bitiş

Avrupa ülkelerindeki mesleki yönlendirme ile ilgili ilk olarak Almanya’nın eğitim modeline bakılmıştır. Almanya’da zorunlu eğitim kaç yıl olduğu, öğrencinin devam edebileceği bir üst öğrenim kurumunun hangi şartlarda belirlendiğine değinilmiştir. Bunun yanında Çok Amaçlı Birleşik Okullar’dan bahsedilerek bu okulların nasıl olduğu anlatılmıştır.

10: 00

10: 50

III. Ders

 

 

 

Başlangıç:

Bitiş

İngiltere’nin eğitim modeli ele alınmıştır. İngiltere’de zorunlu eğitimin kaç yıl olduğu, bu eğitimin kaç kademeye ayrıldığı anlatılmıştır. Ayrıca Yönlendirme sürecinde temel amacın ne olduğuna değinilerek İngiltere’de meslekler hakkında bilgilendirme faaliyetlerinin hangi kuruluşlar tarafından yapıldığı anlatılmıştır.

11: 00

11: 50

IV. Ders

 

 

 

 

Başlangıç:

Bitiş

Fransa’nın eğitim modeli ele alınmıştır. Fransa’da zorunlu eğitimin kaç yıl olduğu, bu eğitimin kaç kademeye ayrıldığı anlatılmıştır. Bu kademelerden sonra hangi alanlarda eğitime devam edileceği ele alınmıştır. Mesleki yönlendirmenin kaçıncı kademede olacağı ve bu yönlendirmede öğretmenlere ve velilere düşen görevlerin neler olduğu anlatılmıştır.

13: 00

13: 50

V. Ders

 

 

 

 

Başlangıç:

Bitiş

Hollanda’nın eğitim modeli ele alınmıştır. Hollanda’da zorunlu eğitimin kaç yıl olduğuna değinilmiştir. Okul türünün belirlenmesinde sınıf öğretmenlerinin rolüne değinilmiştir. Ayrıca üç ortaöğretim kurumundan yani orta dereceli meslek eğitimi (MAVO), yüksek dereceli genel ortaöğretim (HAVO), bilimsel eğitime hazırlayıcı genel ortaöğretim (VWO) bahsedilmiştir.

14: 00

14: 50

VI. Ders

 

 

 

 

 

 

Başlangıç:

Bitiş

Avrupa Birliği ülkelerinde meslek rehberlik ele alınarak meslek rehberliği ve danışmalığı hizmetleri birliğin oluşmasının hangi aşamalardan geçtiği anlatılmıştır. Avrupa Birliği ülkelerinde meslek rehberliği alanında PETRA ve Leonardo programlarının geliştirilmesinin katkıları ele alınmıştır. Mesleki Rehberlik Ulusal Kaynak Merkezleri (Euroguidance), bu merkezlerin hedefleri ve faaliyetlerinden bahsedilerek  Avrupa’da Öğrenme Fırsatları Portalı (Ploteus)’ı anlatılmıştır.

15:00

16:00

 

Resimlere ulaşmak için tıklayınız 

3215 kez okundu| Eğiticilerin Eğitimi (Kastamonu) 2. Etkinlik