Faaliyet Bileşeni 3: Proje Yürütme Biriminin ve Mesleki Bilgi, Rehberlik ve Danışmanlık Masasının Oluşturulması

Proje Yürütme Birimi ve Bölge ofisi proje uygulama illerinde hedef kitlenin projeye ulaşmasını kolaylaştırmak ve eğitim hizmetlerinin yerinden koordine edilmesini sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Genel Merkez ile projenin uygulanacağı ve Proje Bölge Ofisinin kurulacağı Kastamonu KML arasındaki iletişim ve koordinasyon güçlüdür.
Ayrıca proje süresince ve proje sonrasında hizmet vermek, proje amaçları bakımından daha fazla kitleye ulaşmak ve sürdürülebilirlik açısından pilot illerde “Mesleki Bilgi, Rehberlik ve Danışmanlık” Masasının kurulmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proje süresince hedef kitleye ve hedef kitle içerisinde yer almak üzere başvuruda bulunan öğrencilere, proje süresinin bitmesinin ardından ise bölgedeki tüm öğrencilere, Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği hizmeti vermek amacıyla Mesleki Bilgi, Rehberlik ve Danışmanlık Masası oluşturulmuştur. Bu okullar bünyesinde oluşturulan Masa da okul rehber öğretmenler ve idare tarafından görevlendirilen meslek dersi öğretmenleri görev yapmaktadır.

Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesi