Kastamonu 12 - 13 Şubat Yöneticilerin Eğitimi

(3. Ekinlik)

Tarih: 12 / 02 / 2015
Yer: Ankara

                                                                                

Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği

3. hafta, 1. gün ders programıdır.

 

 I. Ders

 

Başlangıç:

Bitiş

Doğru karar vermenin nasıl gerçekleştiğinden bahsedilerek, karar vermede etkili olan unsurlar (bilgi, seçenekler, kriter, amaçlar, değer, karar zincirleri, tercihler, karar kalitesi ve kabul) ele alınmıştır.

09: 00

09: 50

II. Ders

 

 

 

 

Başlangıç:

Bitiş

Karar verme stratejileri (en uygunu seçme, doyurucu ve etkili seçeneği seçme, en yükseğe çıkma ve en düşüklerin en yükseğine çıkmak) ve karar verme süreci (konuyu tanımlama ve netleştirme, seçenekleri listeleme ve değerlendirme, beyin fırtınası yapma,  kararınızı verme ve kararı ilgililere duyurma) ele alınmıştır.

10 : 00

10: 50

III. Ders

 

 

 

Başlangıç:

Bitiş

Seçeneklerin değerlendirilmesinden ve problem çözmenin ne olduğundan bahsedilmiş ve problem çözmenin; problemin tanımlanması, probleme ve çözümüne ilişkin bilgilerin toplanması, en uygun çözüm yolunun uygulamaya konulması ve sonucun değerlendirilmesi olarak ele alındığı anlatılmıştır.

11: 00

12: 00

VI. Ders

 

 

 

Başlangıç:

Bitiş

Problem çözmeye yardımcı olacak bazı ipuçları (duruma ilişkin kafamızdaki yargıları ortaya çıkarmak, eleştirel düşünme becerisine sahip olmak, problemi incelemek, problemi küçük parçalara bölmek, problemi tam olarak anlamak) üzerinde durulmuştur. Ardına problem çözme aşamaları anlatılmıştır.

13: 00

13: 50

V. Ders

 

 

 

 

Başlangıç:

Bitiş

Etkili iletişimin öğelerinden (iletişim engellerinin farkına varma, aktif dinleme, saygı gösterme, açık, saydam ve dürüst olma ve etkin konuşma) iletişim engellerinin farkına varma sürecinin nasıl olduğu anlatılmıştır. Bu süreçte bazı iletişim engellerinden olan ben demiştim kehaneti, ilk intiba ve önyargılar ele alınarak örneklerle açıklanmıştır.

14: 00

14: 50

VI. Ders

 

 

 

Başlangıç:

Bitiş

Etkili iletişimin öğelerinden aktif dinleme ele alınmıştır. Dinlemenin ne olduğu ve amacı verilmiştir. Ardına aktif dinleme unsurları olan sözel ve sözel olmayan mesajları dinleme ve anlama, bireyi bir bütün olarak dinleme ile empatik ve yargılayıcı olmayan dinlemeden bahsedilmiştir.

15: 00                                                           

16: 00

Tarih: 13 / 02 / 2015
Yer: Ankara

                                                                                

Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği

3. hafta, 2. gün ders programıdır.

 

 I. Ders

 

Başlangıç:

Bitiş

Etkili iletişimin öğelerinin neler olduğuna devam edilmiştir. Bu öğelerden saygı göstermenin anlamı üzerinde durulmuştur. Saygıda önemli noktalardan benlik sınırlarına girmemek ya da kişisel alanını ihlal etmemek konularına değinilmiştir.

09: 00

09: 50

II. Ders

 

 

 

Başlangıç:

Bitiş

Kişisel alan ile ilgili Amerikalıların, İngilizlerin, İsveçlilerin genelde uzak durmayı sevmelerine rağmen Doğu Avrupalıların, Orta Doğuluların, Pakistanlıların ve Latin Amerikalıların ise yakın durmayı tercih etmeleri üzerinden örnek verilerek açıklama yapılmıştır.

10: 00

10: 50

III. Ders

 

 

Başlangıç:

Bitiş

Etkili iletişimin açık, saydam ve dürüst olma öğesi ele alınmış ve spontane olmanın gerekliliği, karşı tarafın sınırlarını ihlal etmeden içinden geldiği gibi davranma üzerinde durulmuştur.

11: 00

12: 00

IV. Ders

 

 

Başlangıç:

Bitiş

Bireyin düşündüğünü karşıdakine uygun ve açık bir şekilde aktarabilmesi etkili iletişiminin önemli unsurlarından olan etkin konuşma anlatılmıştır. Burada ne söylendiğinden ziyade o söylenenin nasıl söylendiği vurgulanmıştır.

13: 00

13: 50

V. Ders

 

Başlangıç:

Bitiş

Etkili iletişim kurmada dikkat edilmesi gereken ilkeler (bir kişi hakkında konuşmaktan çok doğrudan onlarla konuşmak, devamlı nazik ve kibar konuşmak, göz kontağı kurun ve sözel olmayan mesajlara dikkat etmek, kişi hakkında değil durum hakkında konuşmak, soru sormaktan çok, düz cümle kurmak ve duygulara değil, davranışlara sınır getirmek)ele alınmıştır. Bu ilkeler örneklerle açıklanmıştır.

14:00

14: 50

VI. Ders

 

 

Başlangıç:

Bitiş

Yöneticiler eğitiminin son günü olması sebebiyle mesleki eğilime göre yönlendirme ve kariyer rehberliği projesini değerlendirme anketi dağıtılmıştır. Ardına katılımlarından dolayı yöneticilere katılımcı belgeleri verilmiş ve yönetici eğitimleri sonlandırılmıştır.

15: 00                                                           

16: 00

 Resimlere ulaşmak için tıklayınız.

2520 kez okundu| Yöneticilerin Eğitimi (Ankara) 3. Etkinlik