Faaliyet Bileşeni 9: Envanterin Uygulanabilmesi İçin Yazılım Hazırlanması

Kısa dönem uzmanlar ve öğretmenler tarafından hazırlanan envanter optik formlar vasıtasıyla uygulanarak güvenilirlikleri test edildikten sonra WEB de yayınlanacak ve tüm ülkenin kullanımına açılması için Milli Eğitim Bakanlığına önerilecektir. Bunun için hazırlanacak olan yazılım, üç aşamalı olacaktır. Öğrenci İlk test sonucunda Sektör, devamında ise üç Alana yönlendirecektir. Geliştirilen model gelecekte dal belirlemesinde de kullanılabilecektir.

Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesi