Faaliyet Bileşeni 1: Proje Danışma Konseyinin Oluşturulması

Projenin danışma kurulu olarak görev yapması amacıyla kurulan “Proje Danışma Konseyi” projenin sürdürülebilirliği ve eğitim-istihdam bağının güçlendirilmesi açısından en önemli mekanizma olarak düşünülmektedir. Söz konusu konseyde proje dönemi boyunca proje faaliyetleri katılımcı bir anlayışla yürütülmektedir. Ayrıca bu konsey proje faaliyetlerinin amaç ve hedefler doğrultusunda yürütülüp yürütülmediğini izleyerek dış denetim mekanizması görevini üstlenmiştir. Bununla beraber konsey, proje sonrasında da kurumsal yapılanmasını sürdürecektir.

Proje Danışma Konseyi’nin Yapısı ve Üye Sayıları:

Danışma konseyini görüntülemek için tıklayınız.

.

Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesi