Faaliyet Bileşeni 13: Bilgilendirme ve Görünürlük Faaliyetleri

Proje kapsamında yürütülecek faaliyetlerin tanıtımı, projeye katılım ve uzun vadeli sürdürülebilirlik bakımından önemli görülmektedir. Bu nedenle proje tanıtım faaliyetleri projenin devam edeceği 12 ay boyunca sürdürülecektir.

Bazı görünürlük materyalleri/faaliyetleri:

Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesi