Faaliyet Bileşeni 12: Kariyer Günleri

Öğrencilerimiz; özgüven kazanma, kendini tanıma, iletişim kurma, bilgi ve yeteneklerin farkına varma gibi önemli nitelikleri edinebilmesi amacıyla her ilde 1 defa olmak üzere Kariyer Günleri düzenlenmesi planlanmıştır. Toplam 600 öğrenciye ulaşılması hedeflenmiştir. Bu faaliyette 2 uzman görev almaktadır.

Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesi