• Ortak Okullarımız

  Ortak Okullar

  Ankara - Layıka Akbilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
  Kastamonu - 10 Aralık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

  Okumaya Devam Et »

 • Etkinlik Takvimi

    
  Pzts Sal ar Per Cuma Cmts Pazar
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31

  Etkinlikleri görmek için takvim üzerinden istediðiniz tarihe týklayabilirsiniz.

  Okumaya Devam Et »

 • Meslek Alanlaryna Yönelimi Belirleme Envanteri (MAYBE)


  Meslek Alanlaryna Yönelimi Belirleme Envanteri (MAYBE)

  Projenin en önemli çýktýlarýndan biri olan MAYBE, iþtirakçi okullarýmýzdaki meslek ve rehber öðretmenlerin yardýmlarý ile geliþtirilmiþ, Envanter Çalýþtayý seminerinde son halini alana dek 2 kez 9. sýnýf öðrencilerine uygulanmýþ ve analizleri yapýlmýþtýr. Böylelikle son uygulama için sorularýn geçerlilik ve güvenilirlik testleri yapýlmýþ ve kullanýma açýlmýþtýr. Ulaþmak için týklayabilirsiniz.

 • Meslek Rehberi  Meslek Rehberi

  Meslek seçimi öncesi öðrencilerin yararlanabileceði bu kýlavuz, Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerindeki 52 alan ve 204 dal hakkynda öðrencilere bilgi vererek, meslek seçiminde ilgi ve yeteneklerine göre en doðru tercihi yapmalarýný amaçlamaktadýr. Kýlavuzda ayrýca yüksek öðrenimde tercih edebilecekleri bölümler, M.T.O.K. hakkýnda bilgi, özgeçmiþ örneði, 52 alan ile 204 dalýn listesi, iþ arama teknikleri, iþ gücü yetiþtirme kursu gibi bilgilere de yer verilmiþtir. Ulaþmak için týklayabilirsiniz.


Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesi